Onlinemarknadsförare på Medieinstitutet

Webbteknik

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad förståelse i webbteknik och hur digitala plattformar är uppbyggda.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi.

Kursens lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
Kunskaper:

 • Om spårning och identifiering i digitala plattformar.
 • Om digitala plattformars uppbyggnad och konstruktion.
 • I klientsidans och serversidans märkspråk och skriptspråk.
 • I terminologi och begrepp inom digitala plattformar.
 • Hantera kundkommunikation i den digitala butiken
 • Hantera säljprocessen på ett kundorienterat sätt
 • Hur man skapar merförsäljning och mervärde

Färdigheter:

 • Tolka, implementera och modifiera kod och skript i webbplattformar.
 • Tolka, implementera och modifiera spårning och identifiering i olika webbplattformar
 • I grundläggande HTML-taggning, CSS, förståelse för server- och client-side-script och viss insikt i programmering

Utbildningen sker på plattformen woocommerce vilken eleverna kommer hantera mycket bra när kursen är slutförd.

.

Kompetenser:

Bedriva webbtekniska moment inom marknadsförings- och strategiarbete i onlinemedier.

 • Förstå kundens väg genom butiken fram till avslut och kundorienteringens betydelse vid leverans och paketering
 • Kunna göra en e-butik säljande

 Former för kunskapskontroll

Kursen examineras genom

 • 2 inlämningsuppgifter

Sökmotoroptimering/marknadsföring – SEO/SEM

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i marknadsföring i sökmotorer i yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring. High End Media Group har en lång erfarenhet inom ämnet vill du läsa mer om deras tjänster kan du läsa på deras sida om sökmotoroptimering.

Målet med kursen är även att den studerande certifierar sig i annonsplattformen Google Ads.

Kursens lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

•          I funktionalitet inom sökmotorer

•          I mätbegrepp och terminologi inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring

•          I verktyg, system och arbetsmetodiker inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring

•          Om mätteknik, mätvärde och kunna sätta målvärde (KPI) för en webbplats

•          sätta upp och optimera kampanjer i Google Ads

•          installera och förbereda Google Analytics för analys av trafikdata på webbplatser

•          analysera och tolka rapporter och mätvärde ur Google Analytics                 

Färdigheter

• Genomföra marknadsföring i sökmotorer med hjälp av de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds.

•Genomföra marknadsföring i sökmotorer utifrån analys, estimering och optimering

Kompetenser

Bedriva marknadsföring i sökmotorer med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

förstå vikten av sökmotoroptimering och hur man arbetar strategiskt med detta

kunna förstå och tolka värden i Google Ads

kunna ge förslag på förbättringar för att öka affärsnyttan på en webbplats