Digital Consumer Relations – WooCommerce

Kursen Digital Consumer Relations syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att hantera den digitala säljprocessen på ett kundorienterat och resurseffektivt sätt. Med utgångspunkt i den digitala butiken fokuserar kursen på funktioner och anpassningar av en webshop i form av en WooCommerce-sida.

Under kursens gång kommer vi att arbeta med kundkommunikation och kundbeteende genom hela köpresan, från att titta på besökskällor fram till avslut. Utifrån analys av beteende kommer vi arbeta med att anpassa och optimera själva WooCommerce-butiken för att uppnå ökad handel. Dessutom ska den studerande få kunskaper i hur man skapar merförsäljning och mervärde i en webshop.

De studerande ska, genom att använda givna förutsättningar, kunna göra en e-butik säljande. I denna del ingår också en del grundläggande HTML-taggning, CSS, förståelse för server- och client-side-script och en kort introduktion till programmering för att ge förståelse för de grundläggande koncepten. De studerande kommer också ges kunskap i hur man genom kopplingar till olika externa affärssystem kan effektivisera e-handelssystemet som helhet.

Vi kommer också att prata om CRM-system och utföra praktiska övningar för att ge kunskap och förståelse i hur man kan använda CRM som ett sammanhållande stöd i all kundkommunikation. Vi kommer även att ta upp hur man kopplar sitt CRM till en webshop eller andra kommunikationskanaler.

På länken här kan ni se lite av de uppgifter som vi gått igenom.