Ordlista

 • B2B Business To Business, avser handel mellan företag
 • B2C Buiness To Consumer, avser företag som säljer till privatpersoner
 • Markup language Ett markup language använder man till att notera i texter och dokument vilka logiska kategorier olika textavsnitt tillhör, t.ex. rubrik, ingress, hypertextlänk
 • HTML – HyperText Markup Language. OBS HTML är inget programmeringsspråk utan är ett “märkspråk” alternativt “taggspråk”.
 • Metadata, metataggar – Metadata är “data om data” eller “information om information”. Metataggar används ofta till att beskriva innehållet i ett HTML-dokument.
 • CSS – Cascading Style Cheets. Med hjälp av CSS bestämmer man hur informationen på din webbplats ska presenteras. Detta görs genom att sätta upp CSS-regler som kallas som kallas för ”deklarationer”.
 • JavaScript – JavaScript är ett scriptspråk som exekveras “client side”, med andra ord så körs scriptet i webbläsaren i ”besökarens dator”.
 • Client side script är ett script som exekveras av en klient (i motsats till server side script). En vanlig klient är en webbläsare.
 • Server Side Script – Man ser aldrig ett “server side” script i webbläsaren. Koden exekveras vid anrop till webbserver men INNAN något skickas tillbaka till webbläsaren.
 • FTP – FTP är en förkortning av File Transfer Protocol och som namnet antyder så används det för att skicka filer mellan datorer.
 • PHP – Är en förkortnign av “Hypertext Preprocessor”. Det är ett mycket populärt scriptspråk som körs på webbservrar. WordPress är programmerat i PHP.
 • CRM – Customer Relationship Management. Kort och gott man sammanfatta det med: kundvård, Lojalitet. När man pratar om ett CRM-system är det ett system för att underlätta detta.
 • SSL-certifikat – SSL-certifikat används för att kunna säkra en server, till exempel en webbserver eller en mailserver. Via webbläsaren kan en sorts legitimationskontroll av certifikatet göras för att se vem som innehar det. Överföringen mellan webbläsare och server är också krypterad.
 • SKU Stock Keeping Unit betyder artikelnummer